ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

    | | | | |

Prvky změny směru jízdy vozíku

Výhybka

Komplexní, automatizované systémy často vyžadují, aby měl vozík možnost pohybovat se v různých směrech jízdy. Umožňuje to výhybka, která pomocí pneumatického pohonu přepíná jízdu vozíku do požadovaného směru. Kromě spolehlivosti a funkčnosti je nutné dbát na to, aby byl provoz těchto prvků na nejvyšší úrovni bezpečnosti. Proto firma NORFI vybajuje své prvky řadou zabezpečení, které zabraňují pádu vozíku z kolejnice.

Otočná kolej

Otočná kolej je prvkem, který umožňuje změnit pohyb vozíku do kolmého směru. Toto řešení se používá hlavně při instalaci několika kolejí spojených zpětnou dráhou. Umožňuje redukovat instalaci různých směrů na optimální počet kolejnic s optimálním počtem vozíků. Prvek pracuje plně automaticky, bez nutnosi obsluhy. Systém zabezpečení neumožní vozíku vjet na otočnou kolej v nesprávnou dobu. Elektronický a mechanický blokační systém zabraňuje také posuvu výhybky v době pohybu vozíku.

Přesmykovač

Přesmykovač je prvek, který umožňuje přemístění vozíku na rovnoběžnou dráhu. Toto řešení se používá hlavně při instalacích, kde vzdálenost mezi hlavní dráhou a zpětnou tratí musí být co nejmenší. Nejkratší vzdálenost pro instalaci oblouku mezi hlavní dráhou a zpětnou tratí je 2400 mm. Pomocí přesmykovače lze vzdálenost mezi kolejemi zkrátit na minimum 800mm! Prvek může být vyroben ve verzi pro manuální obsluhu nebo pro plně automatické řízení. Systém zabezpečení neumožní vozíku vjet na přesmykovač v nesprávnou dobu.

Zdviž (výtah)

Pokud se v průběhu návrhu ukáže, že není možné použít standardní instalaci s hlavní dráhou a zpětnou tratí vedle sebe (ve stejné výšce), nabízí NORFI řešení se zdviží a umístění zpětné trati nad hlavní dráhou. Zdviže (výtahy) jsou vyráběny jako součást plně automatického systému, kde je potřeba manuální obsluhy pouze ke spuštění celého systému. Tím se naše technologie dostává do úplně jiné dimenze. Kromě spolehlivosti a funkčnosti je nutné dbát na to, aby byl provoz těchto prvků na nejvyšší úrovni bezpečnosti. Proto firma NORFI vybajuje své prvky řadou zabezpečení, které zabraňují pádu vozíku z kolejnice.

JMT solution s.r.o., Pavlíkova 267, Frýdek-Místek, tel. +420 604 971 666, e-mail: info@jmtechnic.cz