ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

    | | | | |

Automatické odpojení koncovky

Kolejnicové odsávání výfukových plynů může být vybaveno systémem automatického odpojení sacího nástavce od výfukového potrubí. V nabídce NORFI je k dispozici systém elektromagnetický a pneumatický.

Systém automatického odpojení sacího nástavce je úrčený pro průjezdné servisní stanoviště. Vozík se pohybuje za vozidlem do místa, kde je hadice odpojena pomocí odpojovací koleje nebo odpojovacího snímače. Plní také roli bezpečnostního systému před poškozením při rychlém výjezdu vozidla z garáže, když obsluha nemá čas ručně uvolnit sací nástavec z výfuku.

Systém mechanického odpojení se skládá z odpojovacího mechanismu kolejnice, odpojovacího mechanismu vozíku, bovdenu a sacího nástavce s funkcí automatického odpojení. Uvnitř hadice je uchyceno lanko, které chrání hadici proti poškození při odepínání sacího nástavce z výfukového potrubí.

Elektromagnetické odpojení

Elektromagnetický systém je vybaven sacím nástavcem s elektromagnetem a speciální destičkou uchycenou ke karoserii vozidla. Uvnitř výfukové hadice je veden napájecí kabel pro zajištění napětí elektromagnetu.

Pneumatické odpojení

Pneumatický systém je složen ze speciálního sacího nástavce, který se tlakem přitiskne k výfukovému potrubí vozidla a systémem stlačeného vzduchu s regulací.

JMT solution s.r.o., Pavlíkova 267, Frýdek-Místek, tel. +420 604 971 666, e-mail: info@jmtechnic.cz