ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

    | | | | |

bubnové odsávání výfukových plynů na kolejnici

Aby byl zajištěn maximální dosah a ergonomie, Norfi vyvinulo speciální vozík, pomocí kterého lze zavěsit odsávací buben na kolejnicový profil ALU. S tímto řešením, má obsluha přístup k plné funkčnosti navíjecího bubnu po celé délce odsávací kolejnice nebo vozidla s různým umístěním výfukového potrubí. Vozík se pohybuje po kolejnici a to buď ručně, nebo pomocí elektrického pohonu. Buben může být navíjen elektricky nebo pružinou. Při instalaci více bubnů pro odsávání z více vozidel, může být duben vybaven uzavírací klapkou a automatickým spínačem ventilátoru. Tento systém je obzvláště vhodný pro servisní místa, kde není možné použít standardní typ odsávání nebo je z nějakého důvodu nutné instalovat odsávání ve výsoké výšce haly. Dlouhá hadice navinutá na bubnu neleží na podlaze, ale je navinutá na bubnu. To má vliv na bezpečný provoz a dlouhou životnost.

JMT solution s.r.o., Pavlíkova 267, Frýdek-Místek, tel. +420 604 971 666, e-mail: info@jmtechnic.cz