ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

    | | | | |

Oblouk kolejnice

Sestavy odsávání se zpětnými drahami nebo systémy pro automobilky vyžadují řešení s použitím oblouků. Oblouk je velmi složitý díl, který musí být vyroben a nainstalován s maximální péčí. Chování a technické parametry jsou po celou dobu životnosti prvku nezbytným faktorem pro efektivní fungování celého systému. Jakékoliv nepřesnosti mohou vést k zablokování vozíku, nebo dokonce jeho vypadnutí. Proto společnost NORFI vyvíjí zvláštní úsilí, aby jejich výrobky splňovaly očekávání, na ně kladené.

Oblouky pro zpětné dráhy

Tyto prvky jsou použity pouze pro pohyb dopravního vozíku a neposkytují v době přesunu možnosti odsávání výfukových plynů. Zpětné oblouky jsou k dispozici ve dvou verzích: s poloměrem ohybu 1200 mm a 1500 mm. Tyto oblouky jsou osazeny do speciálního ocelového rámu, který je nezbytný k udržení správných rozměrů oblouku. Výrobní proces zajišťuje nejvyšší kvalitu dodávaných dílů.


Oblouky pro odsávací kolejnice

Dalším typem oblouku je verze, která umožňuje v době přesunu vozíku také odsávání výfukových plynů. Proto aby byl možný pohyb odsávacího vozíku v kolejnici a zároveň byla zachována těsnost odsávání, je poloměr ohybu oblouku 5000 mm . Podle požadavku lze vytobit oblouk tak, aby směřoval nahoru nebo dolů.


JMT solution s.r.o., Pavlíkova 267, Frýdek-Místek, tel. +420 604 971 666, e-mail: info@jmtechnic.cz