ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

    | | | | |

Odsávání pro autobusové garáže a depa

Každý, kdo měl možnost navštívit autobusová stanoviště každodenní údržby nebo autobusové servisní garáže ví, jak nebezpečné a škodlivé jsou výfukové plyny dieselových motorů. Zřízení firmy NORFI umožňují práci v těchto prostorách v ovzduší bez výfukových plynů.

Stanoviště každodenní údržby

Stanoviště každodenní údržby vyžadují plně automatické řešení odsávání výfukových plynů. Aby bylo možné odsávat výfukové plyny autobusů jedoucích jeden za druhým přes stanoviště denní údržby, je nutné použít zpětnou kolejnicovou dráhu se systémem automatického návratu odsávacího vozíku do výchozí polohy. Systémy automatického odepnutí sacího nástavce (koncovky) a zpětného chodu vozíku jsou důležitým předpokladem k tomu aby celý systém fungoval efektivně bez nutnosti další lidské obsluhy. Zvláštní důraz je kladen na bezpečnost a spolehlivost. Instalace ve stanovištích každodenní údržby jsou vybaveny ochranou proti nárazu, která umí zabránit kolizi vozíku s autobusem. Systém je vybaven senzory polohy autobusu a vozíku, obsahuje optická čidla měření vzdálenosti. Velmi obsáhlá nabídka firmy NORFI umožňuje navrhnout optimální konfigutaci celého systému odsávání výfukových plynů - není omezena pouze na rovné kolejnicové dráhy.

Příklady

Stanoviště technické obsluhy

Ve stanovištích technické obsluhy není nutné mít vodidla trvale v chodu. Proto také odsávání výfukových plynů může být mnohem jednodužší.

ALU-150 > Kolejnice NORFI ALU-150 může být také použita pro stacionární stanoviště. Kolejnice je zavěšena podél servisního kanálu a vozík je přesouván ručně. Tento systém je obzvlášť vhodný pro garáže obsluhující autobusy různých výrobců, protože výfukové potrubí bývá v různých místech (na konci nebo mezi nápravami). Kolejnice tak nejlépe pokryje celou délku vozidla. Profil ALU-150 může být také využit pro montáž odsávacího bubnu, který se pohybuje po speciálním vozíku. Podle požadavku, může být vozík ovládán elektricky nebo dálkovým ovladačem.

TECHNORAIL > Je jednodužší varianta kolejnicového odsávání, používá se zejména pro levnější aplikace.


Bubnové odsávání výfukových plynů > Nabízíme bubny s navíjením pružinou nebo elektricky. Maximální délka hadice, jakou jsme schopni navihout je 20 m a maximální průměr je 250 mm ! Tyto parametry ukazují, že je vždy cesta vybrat to správné zařízení pro každé technické zadání.

Jednoduché odsávání výfukových plynů > Nejjednodušší řešení odsávání pro malá pracovní stanoviště.

Dílenská stanoviště
Kromě odsávání výfukových plynů obsahuje naše nabídka také odsávání kouře a prachu ze svařování. Nabízíme samonosné odsávací ramena pro dílenská svařovací stanoviště. Tyto ramena můžeme také nainstalovat na kolejnici NORFI ALU-150(250) a jedním ramenem tak obsluhovat například opravu obou náprav vozidla.

příklady použití

JMT solution s.r.o., Pavlíkova 267, Frýdek-Místek, tel. +420 604 971 666, e-mail: info@jmtechnic.cz