ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

    | | | | |

speciální řešení

Automatické spouštění ventilátoru

Instalace odsávání výfukových plynů může být vybavena kromě manuálního spouštění ventilátoru také automatickým startem. Jedná se o systém mikrospínačem řízeného uzavíracího ventilu, který vyšle impuls ke spínací skříni ventilátoru. Pro správnou funkci kolejnicového odsávání je nutné mít instalován elektrický trolejový systém. Automatické spínání předchází možnostem poškození dílů odsávání a také šetří elektrickou energii - ventilátor je zapnutý pouze v době, když je potřeba.

Kolejnicové odsávání s automatickým návratem vozíku

Pro průběžné servisní dílny, kde servisní úkony začínají v konkrétním místě, má NORFI vyvinut systém automatického návratu odsávacího vozíku. Vozík se pohybuje s vozidlem do místa, kde dojde k odepnutí sacího nástavce (nejčastěji automaticky) a poté se navrací zpět na výchozí místo. K návratu vozíku může být využita hlavní odsávací kolejnice ale také zpětná kolejová dráha. Tento systém nachází uplatnění ve stanicích technické kontroly, autobusových garážových depech a opravnách, na stanovištích denní obsluhy, v diagnostických stanovištích, ve výrobních linkách a pod.

Odsávací systémy výfukových plynů v provedení EX

Nabídka NORFI obsahuje také speciálně vyvinuté systémy pro použití v místech s nebezpečím výbuchu - odsávání výfukových plynů stacionární i pohyblivé, odsávací ramena montovaná místně nebo na kolejnici pomocí pohyblivého vozíku. Pro bližší informace prosím kontaktujte NORFI v České republice, společnost JMT solution.

JMT solution s.r.o., Pavlíkova 267, Frýdek-Místek, tel. +420 604 971 666, e-mail: info@jmtechnic.cz