ODSÁVÁNÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

    | | | | |

Odsávání pro hasičské a záchranné sbory

Speciální odsávací zařízení pro vozidla hasičských a záchranných sborů je samostatná skupina zařízení v nabídce Norfi. K dispozici jsou tři systémy s automatickým odepnutím přísavky pro vozidla s dolním i horním výfukovým potrubím a systém letištních hasičských vozidel s výfukem vzhůru.

Systém s mechanickým odepnutím sací koncovky

je založen na kolejnici ALU 150 (ALU-250) s odsávacím vozíkem, který je upraven speciálně pro použití s vozidly požární ochrany. Na kolejnici je instalován systém odpojení vozíku pomocí bowdenu propojeného s upínacím klíčem osdávací koncovky, který zajišťuje, aby systém při vypnutí "vzlétnul". Během výjezdu z garáže se vozík pohybuje po kolejnici zároveň s vozidlem, na konci dráhy se bowden napne a automaticky vypne koncovku od výfuku. Tento systém je možné nainstalovat po obou stranách vozidla, doporučuje se také pro vozidla garážující jedeno za druhým. Systém mechanického odpojení nevyžaduje žádné napájení. Jako volitelné příslušenství lze sestavu vybavit mechanismem vrácení vozíku do výchozí polohy.

Další výhodou mechanického systému odpojení je možnost připojit se nejen na výfuky vozidel, ale také na libovolné zařízení vybavené spalovacím motorem, jako jsou např. dieselové generátory. Upínací klíč koncovky může být upevněn k jakémukoliv nestandardnímu výfukovému potrubí, jako jsou mřížky, kryty, atd.

Systém s pneumatickým odepnutím koncovky

skládá se z vodícího vozíku s balancerem, který je zavěšen na sací hadici, systém stlačeného vzduchu a kontrolní systém. Sací koncovka se aplikuje na výfukové potrubí a rozpíná se stlačeným vzduchem. Během cesty z garáže, čidla umístěné na vhodném místě na liště umožní únik vzduchu z koncovky a hadice balancer vytáhne nahoru. Sací hadice je vybavena bezpečnostním systémem, který chrání před poškozením ve chvíli odpojení koncovky. Systém vyžaduje přívod stlačeného vzduchu a přívod elektrické energie. Používá se pro místa, kde se vozidla pohybují pouze v jednom směru. Systém nepodporuje vozidla umístěné jedno za druhým.

 


Systém s elektromagnetickým odepnutím sací koncovky

je založen na elektromagnetu drží sací hadici na speciální desce namontované na karoserii vozidla. Při odjezdu z garáže, správně umístěný vypínač přeruší čidlo napájení elektromagnetu, takže systém pak přestane reagovat a odpojí sací hadici od vozidla. Systém se skládá z profilu kolejnice, po které se pohybuje balancer s odsávací hadici, magnetickou desku pevně přichycenou ke karoserii vozidla, hadici a sací koncovku. Ventilátor může být ovládán manuálně, poloautomaticky nebo automaticky. Systém nepodporuje vozidla umístěné jedno za druhým.

 Systém pro těžké vozy požární ochrany letiště

U těžkých vozidel letištních hasičských sborů jsou obvykle výfuky směřovány nahoru. Systém odsávání se skládá z kolejnice ALU 250, sacího vozíku a sací koncovky v podobě digestoře. Vozík je vybaven funkcí "vstup/výstup" blokující výfukové potrubí, při pohybu vozidla v garáži. Během cesty ven pak dojde k automatickému odpojení vozíku.

 


Všechny stanoviště „prvního výjezdu” na kolejnici NORFI musí být vybaveny systémem automatického odepnutí. Pomocné stanoviště mohou být obsluhovány jednoduchým odsváním (je také dostupné se systémem automatického odepnutí koncovky) nebo bubnovým odsáváním (bez automatického odpojení).

Ventilátor
je navrhován individuálně pro každou instalaci v závislosti na množství stanovišť a typech obsluhovaných vozidel. Ke spínání ventilátoru dochází automaticky (v době poplachu) nebo manuálně.

Příklady použití

JMT solution s.r.o., Pavlíkova 267, Frýdek-Místek, tel. +420 604 971 666, e-mail: info@jmtechnic.cz